Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

STOFVRIJ WERKEN

Logo Stofvrij

Stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen, beton of hardhout kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
TNO daagde het bedrijfsleven uit om elektrotechnisch handgereedschap te ontwikkelen dat stofvrij werken mogelijk maakt.
MKB’ers speelden een belangrijke rol in deze innovatie die internationale aandacht trekt. Ze plukken er nu de vruchten van.

De risico’s van stof van steen, beton of hardhout zijn aanzienlijk. Het bevat kankerverwekkende stoffen, de werking van hardhoutstof is vergelijkbaar met wat asbest teweeg kan brengen. Het was al enige tijd duidelijk dat er iets moest gebeuren, ook al omdat de wet- en regelgeving steeds strenger werd. Wat nog ontbrak was apparatuur die het probleem concreet kon oplossen. Nu die er is kan stofvrij werken echt verschil gaan maken, bijvoorbeeld in de bouw.

 

PROTOTYPES
TNO daagde het bedrijfsleven uit om een innovatief concept te ontwikkelen en leverde daarvoor de benodigde kennis. Het bleek dat het afzuigen van stof tijdens het boren, frezen of zagen het meest effectief is, al kan het toevoegen van vocht tijdens een bewerking ook stofemissies verminderen. In de ontwikkelfase hebben MKB-bedrijven hun nek uitgestoken. Ze werkten onder andere mee aan het maken van prototypes van handgereedschap met afzuigapparatuur, die vrijwel geheel stofvrij werken. Vooral in de bouw kan dat leiden tot afname van het ziekteverzuim en dat is in het belang van de aannemers en van de bouwvakkers zelf, inclusief de zzp’ers.

GEBRUIKSGEMAK
TNO werkt ook samen met het bedrijfsleven aan het gebruiksgemak van het gereedschap. Ondanks het gebruik van een afzuigslang zijn de boor- en schaafmachines ergonomisch verbeterd, mede dankzij de kennis van TNO op dat gebied. Er wordt verwacht dat stofvrij handgereedschap in grote delen van de wereld gebruikt gaat worden en zal bijdragen aan gezond en veilig werken. In Nederland is het al een succes. We gaan door met het gezamenlijk presenteren van de nieuwe apparatuur. Men maakt een vergelijking met de autogordel: Het duurde ook even voor die algemeen gebruikt werd, maar nu kunnen we niet meer zonder. En het MKB? Dat profiteert mee, bijvoorbeeld als leverancier van de afzuigkappen.

STOFVRIJE WERKPLEK
De Inspectie SZW controleert en handhaaft of bij werkzaamheden in de bouw, zoals boren, hakken, slijpen en zagen, zichtbaar stof vrijkomt. Dan wijst dit op het niet gebruiken van de juiste beheersmaatregelen of op het niet goed functioneren van de beheersmaatregelen. In beide situaties is zowel door de werknemer, werkgever, hoofdaannemer als opdrachtgever actie geboden. Eventueel worden boetes en/of stillegging van werkzaamheden opgelegd!!!

Zie meer op onze productpagina 'stofvrij werken'