Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

Avg -privacywet


Nieuwe privacyregels - AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Vanwege het invoeren van nieuwe privacyregels hebben wij ons privacy beleid aangescherpt. U kunt de nieuwe privacyverklaring lezen door op onderstaande link te klikken.

PDF LogoPrivacyverklaring

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons heeft gedeeld.
We delen daarom alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.
U mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat wij van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren. Voor een overzicht van al uw rechten, verwijzen we u naar de privacyverklaring.

Communicatie

Als onderdeel van onze dienstverlening informeren wij u via e-mail of onze andere kanalen. Dit op basis van uw communicatievoorkeuren.
Als u om welke reden dan ook er niet (meer) mee akkoord gaat dat wij uw gegevens gebruiken kunt u ervoor kiezen om deze gegevens te laten verwijderen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.